Εκτυπωτές Inkjet Πιεζοηλεκτρικού φαινομένου μεγάλων χαρακτήρων

Inkjets Piezo Large

Inkjets Piezo Large Colored