Για εκτυπωτή ALE TC, TZ PR & Coral

ALE TC, TZ & Coral
Κωδικός Αποθήκης Περιγραφή Είδους
2.703.001 ΙΝΚ BLACK ΒΟΒ600/ΕΤ2
2.703.002 Cleaner SOB600/ET2
2.703.003 INK BLACK – BOB 600ml
2.703.004 Cleaner – SOB250ET7X 250ml
2.703.005 BOBET7X-BLACK INK 250ml