Για εκτυπωτή CIJ Koenig & Bauer (πρώην KBA Metronic)