Για εκτυπωτή Inkjet Codajet 5000 Large Dotmatrix

Sauvent Codajet 5000 Large DotMatrix
Κωδικός Αποθήκης Περιγραφή Είδους
2.701.013 1LT Water Based CLEANER
2.701.014 1LT BLACK Water Based INK