Μελανοταινίες

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (THERMAL TRANSFER FOILS)
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ THERMAL TRANSFER

Έχουμε πέντε ειδών μελανοταινίες:

1.    Wax based για Flathead εκτυπωτικές κεφαλές.
2.    Wax/Resin based για Flathead εκτυπωτικές κεφαλές.
3.    Pure Resin Foil (Industrial) για Flathead εκτυπωτικές κεφαλές.
4.    Foil Wax/Resin based για Near Edge εκτυπωτικές κεφαλές.
5.    Pure Resin Foil (Industrial) για Near Edge εκτυπωτικές κεφαλές.

Για συνήθεις εργασίες το Wax Based foil καλύπτει πλήρως τις ανάγκες εκτυπώσεως. Για εκτυπώσεις με κάποιες απαιτήσεις αντοχής της εκτυπώσεως στις τριβές, το λέρωμα, και για εκτυπώσεις Bar Codes με γωνία 90o μοιρών ως προς την κατεύθυνση εκτυπώσεως χρειάζεται το Wax Resin foil. Για βιομηχανικές εφαρμογές με αντοχή στους διαλύτες, στις τριβές, στις υψηλές θερμοκρασίες και ειδικώς για εκτυπώσεις σε ετικέττες υλικών όπως Metalized Polyuester, Vinyls κλπ χρησιμοποιείται μόνον το Industrial foil. Ειδικά για τους εκτυπωτές που χρησιμοποιούν κεφαλή εκτυπώσεως Near Edge απαιτείται η χρησιμοποίηση των αντιστοίχων foils.

Τα foils διατίθενται σε διάφορα μήκη και πλάτη ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Για επικοινωνία μαζί μας πιέστε εδώ ή στο τηλέφωνο 210-6655497.

Μελανοταινίες
Κωδ. Αποθήκης
Είδος  
Διαστάσεις
2.201.001
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
110 X300ΧIN
2.201.010
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
110 X300ΧΙΝ
2.201.019
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
114,3X360ΧIN
2.201.022
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
110 X91 ΧOUT
2.201.025
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
110 X240ΧIN
2.201.028
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
64 Χ360ΧIN
2.201.029
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
60 X360ΧIN
2.201.030
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
63,5X91 ΧOUT
2.201.031
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
76,2 X360ΧIN
2.201.032
ΜΕΛΑΝΟΤ. SPEC.WAX
64 X300X
2.201.033
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
88 X360XIN
2.201.034
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
38,1 Χ360XIN
2.201.035
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
105 X140XOUT
2.201.036
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
220 X450XIN
2.201.039
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
110 X210ΧΙΝ
2.201.040
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
50,8 X300XIN
2.201.041
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
165,1X450X
2.201.042
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
68 X360XIN
2.201.043
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
55 X300XIN
2.201.044
ΜΕΛΑΝΟT. WAX
75 Χ300ΧOUT
2.202.014
ΜΕΛΑΝΟΤ. SPEC.WAX
76,2 Χ360XIN
2.202.018
ΜΕΛΑΝΟΤ. SPEC.WAX
88 X360XIN
2.202.022
ΜΕΛΑΝΟΤ. SPEC.WAX
110 X300XOUT
2.202.023
ΜΕΛΑΝΟΤ. SPEC.WAX
55 X300XOUT
2.203.004
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
154 X450XIN
2.203.005
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
108 X140X
2.203.009
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
55   X80 X
2.203.012
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
88   X360XIN
2.203.013
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
110 X80 XOUT
2.203.014
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
38,1 X360XIN
2.203.015
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
110 X360XIN
2.203.016
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
110 X410XIN
2.203.017
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
50.8 X210XIN
2.203.018
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
110 X300XIN
2.203.019
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
40   X300XIN
2.203.020
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
152.4X450XOUT
2.203.021
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
154 Χ450ΧΙΝ
2.203.022
ΜΕΛΑΝΟΤ. RESIN
60X300XIN
2.204.001
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
65   X600XIN
2.204.002
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
105 X600XIN
2.204.003
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
130 X600XIN
2.204.004
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
220 X600XIN
2.204.005
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
110 X600XIN
2.204.006
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
160 X600XIN
2.204.007
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
55   X600XIN
2.204.008
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
40   X600XIN
2.204.009
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
80   X600XIN
2.204.010
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
50   X600XIN
2.204.012
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
44   X600XIN
2.204.013
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
40   X600XIN
2.204.014
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
104 X600XIN
2.204.015
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
64   X600XIN
2.204.016
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
55   X600XIN
2.204.017
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
80   X600XIN
2.204.018
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
152,4X600XIN
2.204.019
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
120 Χ600ΧΙΝ
2.204.020
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX/RESIN
55X450XIN
2.205.001
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESIN
105 X600XIN
2.205.002
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESIN
160 X600XIN
2.205.003
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESIN
40   X600XIN
2.205.004
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESIN
64   X600XIN
2.205.005
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESIN
64   X600XIN
2.205.006
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESIN
110 X600XIN
2.206.003
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESIN
65 X600XIN
2.210.001
ΜΕΛΑΝOT. WAXCOLOR
108 X140X
2.210.002
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAXCOLOR
110 X110X
2.210.003
ΜΕΛΑΝΟΤ.HS RESIN COLOR
105X110M
2.210.004
ΜΕΛΑΝΟΤ. HS RESN COLOR
105X600
2.210.005
MEΛΑΝ. HSW/RCOLOR
110 X600XIN
2.210.006
ΜΕΛΑΝΟΤ.WAXCOLOR
60   X150X
2.210.007
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAXCOLOR
110 X300X
2.210.008
ΜΕΛΑΝOT. WAXCOLOR
90   X300X
2.210.009
ΜΕΛΑΝ. ΗS RESIN COLOR
110X300
2.210.010
MEΛΑΝOT. W/RWHITE
76   X300X
2.210.011
ΜΕΛΑΝΟΤ. WAX BLUE
110 X300X
2.210.012
                 ΜΕΛΑΝΟΤ. WAXRED
110 X300X
2.210.013
                 ΜΕΛΑΝΟΤ. HSW/RRED
76   X600X
2.210.014
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN BN
40   X300XIN
2.210.015
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN GR
40   X300XIN
2.210.016
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN B
40   X600XIN
2.210.017
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN WH
600 X300ΧIN
2.210.018
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN GR
55   X600ΧIN
2.210.019
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN MW
55   X600XIN
2.210.020
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN GR
40   X600ΧIN
2.210.021
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN M
55   X600ΧIN
2.210.022
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN W
55   X500ΧIN
2.210.023
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN R
55   X600ΧIN
2.210.024
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN BN
55   X500ΧIN
2.210.025
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN BL
55   X600ΧIN
2.210.026
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN MW
33Χ400ΧΟUT
2.210.027
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN BN
55   X400XIN
2.210.028
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN M
55   X400XIN
2.210.029
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN GR
55   X450XIN
2.210.030
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN MW
55   X450XIN
2.210.031
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN R
55   X450XIN
2.210.032
ΜΕΛΑΝOT. WAX/RESIN BL
55   X450XIN
2.211.001
ΜΕΛΑΝΟΤ. SIGMA FABRIC-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ
80X200XOUT