Μηχανή Pallet Labelling

One side Pallet Labelling

H μηχανή αυτή επιτρέπει την σήμανση προϊόντων, χαρτοκιβωτίων παλετών, με ετικέττες στις οποίες εκτυπώνει Bar Codes, σχέδια και κείμενα. Το περιεχόμενο της ετικέτας αλλάζει με απλούς χειρισμούς από έναν εργάτη τής παραγωγής (δεν απαιτείται έλεγχος μέσω πρόσθετου ηλεκτρονικού υπολογιστή) ή, εναλλακτικά ο έλεγχος γίνεται απο κεντρικό σημείο. Το σύστημα προσαρμόζεται ταχύτατα στις αλλαγές της παραγωγής. Η μηχανή αυτή ανήκει στην κατηγορία των μηχανών που μπορούν να εκτυπώνουν διαφορετική, κάθε φορά, ετικέτα και να την επικολλούν στην μονάδα συσκευασίας (Τεχνολογία “1:1 Mode”). Έτσι η μηχανή ενσωματώνει την δυνατότητα να συνδεθεί με ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης διαφορετικών ειδών στα οποία θα επικολλά την ανάλογη ετικέτα.

Η όλη διαδικασία εκτύπωσης – επικόλλησης γίνεται αυτόματα χωρίς να υπάρχει ανάγκη επίβλεψης από χειριστή.

Ενδεικτικές εφαρμογές: