Παρακολούθηση Παραγωγής

Το σύστημα συλλογής πληροφοριών HALOS ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.

Παρακολούθηση παραγωγής – Ιχνηλασιμότητα

Το σύστημα συλλογής πληροφοριών μιας επιχείρησης που παράγει προϊόντα χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παραγωγής «Discrete Manufacturing» αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Οι πληροφορίες που διαθέτει μια επιχείρηση για τον εαυτό της αποτελούν και την αυτογνωσία της. Ειδικά για τις παραγωγικές επιχειρήσεις οι πληροφορίες που συλλέγονται απο την παραγωγική διαδικασία απεικονίζουν την τεχνογνωσία (Knowhow) της επιχείρησης.
Το σύστημα συλλογής πληροφοριών HALOS ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των επιχειρήσεων που παράγουν προιόντα σε διαδοχικές φάσεις της παραγωγής, και θέλουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα συμβαίνοντα στους χώρους παραγωγής.

Συστήματα Παρακολούθησης Παραγωγής

Πλήρη ενημέρωση για το σύστημα της Halos.

Συστήματα Ιχνηλασιμότητας

Πλήρη ενημέρωση για τα συστήματα Ιχνηλασιμότητας.

logo-halos-wbg-m
Παραμένουμε στην διάθεση σας!