Παρεχόμενη Τεχνική Υποστήριξη

Η εταιρία HALOS παρέχει Τεχνική Υποστήριξη για τα προϊοντα που εμπορεύεται. Διαβάστε παρακάτω λεπτομέρειες της Παρεχόμενης Υποστήριξης:

Παρεχόμενη Τεχνική Υποστήριξη

Για την άμεση εξυπηρέτηση σας σε θέματα Τεχνική Υποστήριξης, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο, εκτυπώστε και συμπληρώστε το έγγραφο. Έπειτα αποστείλατε το με fax ή email στην εταιρία μας.

Αίτημα Τεχνικής Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.)

Το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Μηχανήματος – Έργου συμπληρώνεται με την παράδοση ή εγκατάσταση ενός νέου μηχανήματος ή έργου και πιστοποιεί την ορθή λειτουργία του.

Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εξοπλισμού-Έργου (3Π)