Σχεδιαστικά Προγράμματα Ετικετών

Η εταιρία μας διαθέτει τα παρακάτω σχεδιαστικά προγράμματα για την σχεδίαση των ετικετών.
Παράλληλα η Halos διαθέτει στελέχη με τεχνική κατάρτιση για την υποστήριξη των προγραμμάτων.

TEKLYNX

Label View

Label Matrix

Code Soft

NICELABEL

PRISYM ID

Bartender